جلسه تودیع مدیرعامل شرکت ایران پوپلین برگزار شد.

روز گذشته جلسه تودیع مدیرعامل شرکت ایران پوپلین برگزار شد.

براساس درخواست آقای باقر لطیفی (مدیرعامل سابق ایران پوپلین) مبنی بر تکمیل سنوات خدمت و ارسال درخواست استعفای ایشان در اسفند ماه سال گذشته، هیئت مدیره شرکت ایران پوپلین در فروردین ماه سال جاری با استعفای ایشان موافقت و از خدمات و تلاشهای ارزنده ایشان طی 50 ماه تصدی مسئولیت اداره شرکت تقدیر و تشکر بعمل آورد. همچنین سهامداران شرکت (بانک های تجارت، ملت و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) به اتفاق آراء مسئولیت سرپرستی شرکت را به عضو هیت مدیره این شرکت آقای هادی شیخ زین العابدینی محول نمودند.
به همین منظور هیئت مدیره به اتفاق آقای حمید محمودی معاون امور شرکتهای گروه توسعه ملی و به نمایندگی آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در محل کارخانه ایران پوپلین حضور یافته و ضمن بازدید از کارخانه، با حضور مدیران، سرپرستان و نماینده کارگران جلسه تودیع جناب آقای باقر لطیفی و معارفه سرپرست شرکت جناب آقای هادی شیخ زین العابدینی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، در این مراسم نماینده گروه توسعه ملی از خدمات آقای باقر لطیفی در دوره تصدی تشکر کرده و اعلام نمودند؛ همانطور که در دوره مسئولیت آقای لطیفی گروه توسعه ملی منابع قابل توجهی در جهت تقویت سرمایه در گردش ایران پوپلین تخصیص داده، در آینده نیز به همراه سایر سهامداران درجهت اداره اقتصادی شرکت ایران پوپلین تصمیم گیری خواهد شد.
در ادامه لطیفی گزارش کوتاهی از عملکرد 50 ماهه مسئولیت خود ارائه نمود و ضمن تشکر از پرسنل کارخانه ایران پوپلین و تشکر از حمایت های گروه توسعه ملی و مشخصاً مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی، برای جناب آقای مهندس هادی شیخ زین العابدینی آرزوی موفقیت درسمت جدید نمود.
در ادامه مراسم نیز مهندس شیخ زین العابدینی ضمن تشکر از زحمات آقای لطیفی در دوره مسئولیت ایشان، رئوس برنامه های آتی خود را با همکاری و تعامل فیمابین افراد داخل سازمان و نهادهای فرا سازمانی بیان نمود.
در پایان مراسم هدیه ای از سوی سهامداران و کارکنان به جناب آقای لطیفی اهدا شد.

گزارش تصویری بازدید از کارخانه و مراسم

ایران پوپلین

ایران پوپلین

ایران پوپلین

ایران پوپلین

ایران پوپلین

ایران پوپلین

ایران پوپلین

IMG_2521

ایران پوپلین

ایران پوپلین

ایران پوپلین

ایران پوپلین

ایران پوپلین

ایران پوپلین