جلسات بروزسانی صورت‌های مالی بر اساس نمونه جدید سازمان بورس

لزوم تهیه صورت‌های مالی بر اساس نمونه‌ جدید ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تائید شده توسط سازمان حسابرسی، به شرکت ها ابلاغ شد.

بر این اساس، تمامی شرکت‌هایی که آغاز سال مالی آنها از تاریخ اول فروردین ماه سال جاری است، ملزم به تهیه و ارائه صورت‌های مالی بر اساس نمونه‌ جدید و رعایت استانداردهای حسابداری از این تاریخ هستند.

در این راستا، معاونت امور مالی و اداری گروه توسعه ملی جلساتی را با شرکت‌های زیرمجموعه برگزار کرده و مقرر شده که تمامی شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را طبق نمونه‌ جدید، تهیه و در تاریخ تعیین شده ارائه کنند.