جزییات جلسه مجلس با ۵ وزیر برای حل مشکل سیمان

وزاری صنایع و معادن،
بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نیرو در کمیسیون عمران مجلس برای حل مشکل
سیمان در کشور حضور یافتند. کمیسیون عمران مجلس در این جلسه بر واگذاری سهام
واحدهای سیمان از طریق بورس تاکید کرد.

ولی آذروش در گفت و گو
با خبرگزاری مهربا اشاره

به حضور پنج وزیرصنایع
و معادن، بازرگانی، راه و ترابری ، مسکن و شهرسازی و نیرو

برای رسیدگی به مشکلات
ناشی از کاهش تولید و توزیع سیمان  در اجرای پروژه های

عمرانی کشور، گفت: با
توجه به اهمیت سیمان بعنوان یک مصالح پر استراتژی در کشورتا

کنون سه جلسه در این
کمیسیون به منظوربررسی و راهکارهای عملی و رفع مشکل سیمان

اختصاص داده شده است.

وی افزود:  وزرای  دو
وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بعنوان دستگاههای

اجرایی پر مصرف سیمان
در کشور در خصوص کمبود و تاثیرآن در روند اجرایی پروژه های

عمرانی توضیحاتی ارایه
دادند
.

مخبر کمیسیون عمران
مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه همچنین معاون

صنایع معدنی وزارت
صنایع و معادن  در زمینه تولید سیمان و اقدامات کارخانه های

تولید کننده آن گزارشی
را ارایه کرد
.

وی با اشاره به حضور
مدیران عامل سه کارخانه عمده تولید کننده سیمان از جمله

سیمان تهران،
خوزستان تصریح کرد: مدیران این کارخانه ها قطعی گاز را از عوامل

مهم برای کاهش روند
تولید سیمان و در نتیجه کمبود آن در کشورنام بردند
.

به گفته وی، در این
جلسه همچنین وزارت بازرگانی اورهال کردن و تعمیرات خطوط

تولید را از جمله عوامل
مهم درکاهش تولید و کمبود سیمان دانست
 .

آذروش گفت: با توجه به
اهمیت سیمان در اجرای پروژه های عمرانی و نقش موثر آن در

پیشرفت کارهای عمرانی ،
کمیسیون عمران مجلس نیزاز کارخانه ها و واحدهای تولید کننده

خواست که  اورهال
کارخانه ها و تعمیرات را به ماهها و فصولی از سال که زمان اوج

مصرف سیمان نمی باشد،
موکول کنند
.

وی افزود: در این میان
متاسفانه نظارت  بر توزیع سیمان توسط دستگاههای مربوطه

ضعیف می باشد که باید
مورد بازنگری قرار گیرد
.

مخبر کمیسیون عمران
مجلس نیزبا اشاره به بازگشت سیمان به سبد حمایتی دولت تصریح

کرد: متاسفانه این
امرغیر کارشناسانه می

باشد .

وی خاطر نشان کرد: به
این ترتیب کمیسیون عمران مجلس بر واگذاری سیمان از طریق

بورس سهام تاکید داشتند
که سهام سیمان و توزیع آن از طریق بورس صورت گیرد
.

آذروش گفت: درابتدای
واگذاری سیمان به بورس مشکلاتی ایجاد خواهد شد اما به مرور

زمان بازار سیاه،
افزایش قیمت و … کاهش خواهد یافت و به وضعیت مطلوب می رسد
.

وی درباره توضیحات
وزارت صنایع و معادن در خصوص سیمان، افزود: وزیر صنایع و

معادن نیز از درسدت
اقدام بودن روند ساخت کارخانجات و افزایش تولید خبر داد و پیش

بینی می شود که در
سالهای ۸۵ و ۸۶ میزان مصرف سیمان نسبت به تولید آن کاهش

یابد.