جزئیاتی از عرضه سه زیرمجموعه وبانک

و بانک بودجه سال ٩۵ را با فروش سرمایه گذاری ها محقق خواهد کرد. درآمد ناشی از فروش بلوک های شخارک و شرکت غیر بورسی وبانک صرف تسویه بدهی های این شرکت به بانک ملی می شود و از این طریق بودجه سال ٩۵ هم محقق خواهد شد.
بر اساس آگهی های منتشر شده، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد تا بلوک ۹.۸ درصدی شرکت پتروشیمی خارک را با قیمت پایه هر سهم ۱۷۶۰۰ ریال و بلوک ۳۳ درصدی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی جزء شرکت های غیر بورسی خود و یک سیت هیئت مدیره گروه شفا دارو را واگذار می کند.

خداداد غریب پور مدیرعامل گروه توسعه ملی در خصوص این واگذاری ها گفت: بلوک های شخارک و صنعتی و معدنی توسعه ملی طی توافقی که با صندوق بازنشستگی بانک ها منعقد شده است به صندوق واگذار خواهد شد.

وی گفت: بانک ملی ایران به صندوق بازنشستگی بانک بدهکار است و گروه توسعه ملی بابت سود سهام به بانک بدهکار است که پس از انجام معامله این بدهی ها تهاتر خواهد شد.

غریب پور گفت: در ازای واگذاری این دو بلوک ۶۵۰ میلیارد تومان از بدهی های گروه توسعه ملی تسویه خواهد شد و سود پیش بینی شده سال مالی ۹۵ وبانک محقق خواهد شد.

وی در خصوص گروه شفا دارو هم گفت: بانک ملی تمام سهام این مجموعه را به مزایده گذاشته است و در حدود ۱۳ درصد از این سهام هم متعلق به وبانک بوده است که واگذار خواهد شد.

مدیر عامل وبانک در پایان گفت: بانک ملی در راستای خروج از بنگاه داری بلوک ۷.۴ درصدی توسعه ملی را با قیمت هر سهم ۱۹۰۶ ریال برای فروش آگهی کرده است.