جدول رشد، تورم و تجارت به نقل از اکونومیست (چاپ لندن، 13 اوت 2005).

 

جدول
رشد، تورم و تجارت  به نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،13 اوت  2005).

رشد ، تورم و تجارت

کشوردرصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

12 ماه اخیر (میلیارد دلار )


 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )

رشد
اقتصادی
رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری
چین5/9+8/16+8/1+6/87+7/68+0/711
هنگ
کنگ
0/6+6/0-2/1+7/9-5/18+9/121
هند0/7+8/10+3/3+4/32-4/6-1/130

اندونزی
4/6+1/10+8/7+4/27+8/7+6/32
مالزی7/5+4/3+2/3+0/24+7/16+5/74
فیلیپین6/4+4/5+1/7+1/0-9/2+1/15

سنگاپور
2/5+1/11+2/0-3/16+2/29+3/116
کره
جنوبی
 
3/3+1/4+5/2+0/26+2/23+1/204

تایوان
5/2+3/1+4/2+1/2+9/16+6/253
تایلند3/3+8/8+3/5+7/6-2/2-2/47

آرژانتین
0/8+0/2+6/9+0/11+8/2+4/21
برزیل9/2+5/5+3/7+9/19+6/12+7/60
شیلی7/5+4/7+7/2+0/9+1/1+6/16
کلمبیا6/3+1/2+9/4+5/1+8/0-5/12
مکزیک4/2+0/3+5/4+8/9-7/8-6/65
پرو1/7+9/5+4/1+5/3+4/0+5/14

ونزوئلا
9/7+2/28+3/15+6/22+9/14+3/22
مصر7/4+3/3+7/4+5/9-4/46/17

اسراییل
1/4+2/5+3/0+6/7-9/1+5/24

آفریقای جنوبی
2/4+2/1+8/2+1/2-5/8-2/17
چکوسلواکی4/4+0/4+7/1+0/1+4/4-8/29
مجارستان9/2+1/10+8/3+7/2-2/9-7/17
لهستان1/2+8/6+4/1+6/3-0/1-8/39
روسیه2/5+9/6+3/13+6/108+2/69+8/147
ترکیه8/4+6/1+8/7+3/38-3/19-0/40