جدول رشد، تورم و تجارت به نقل از اکونومیست (چاپ لندن، ۱۳ اوت ۲۰۰۵).

 

جدول
رشد، تورم و تجارت  به نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،۱۳ اوت  2005).

رشد ، تورم و تجارت

کشوردرصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

۱۲ ماه اخیر (میلیارد دلار )


 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )

رشد
اقتصادی
رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری
چین۵/۹+۸/۱۶+۸/۱+۶/۸۷+۷/۶۸+۰/۷۱۱
هنگ
کنگ
۰/۶+۶/۰-۲/۱+۷/۹-۵/۱۸+۹/۱۲۱
هند۰/۷+۸/۱۰+۳/۳+۴/۳۲-۴/۶-۱/۱۳۰

اندونزی
۴/۶+۱/۱۰+۸/۷+۴/۲۷+۸/۷+۶/۳۲
مالزی۷/۵+۴/۳+۲/۳+۰/۲۴+۷/۱۶+۵/۷۴
فیلیپین۶/۴+۴/۵+۱/۷+۱/۰-۹/۲+۱/۱۵

سنگاپور
۲/۵+۱/۱۱+۲/۰-۳/۱۶+۲/۲۹+۳/۱۱۶
کره
جنوبی
 
۳/۳+۱/۴+۵/۲+۰/۲۶+۲/۲۳+۱/۲۰۴

تایوان
۵/۲+۳/۱+۴/۲+۱/۲+۹/۱۶+۶/۲۵۳
تایلند۳/۳+۸/۸+۳/۵+۷/۶-۲/۲-۲/۴۷

آرژانتین
۰/۸+۰/۲+۶/۹+۰/۱۱+۸/۲+۴/۲۱
برزیل۹/۲+۵/۵+۳/۷+۹/۱۹+۶/۱۲+۷/۶۰
شیلی۷/۵+۴/۷+۷/۲+۰/۹+۱/۱+۶/۱۶
کلمبیا۶/۳+۱/۲+۹/۴+۵/۱+۸/۰-۵/۱۲
مکزیک۴/۲+۰/۳+۵/۴+۸/۹-۷/۸-۶/۶۵
پرو۱/۷+۹/۵+۴/۱+۵/۳+۴/۰+۵/۱۴

ونزوئلا
۹/۷+۲/۲۸+۳/۱۵+۶/۲۲+۹/۱۴+۳/۲۲
مصر۷/۴+۳/۳+۷/۴+۵/۹-۴/۴۶/۱۷

اسراییل
۱/۴+۲/۵+۳/۰+۶/۷-۹/۱+۵/۲۴

آفریقای جنوبی
۲/۴+۲/۱+۸/۲+۱/۲-۵/۸-۲/۱۷
چکوسلواکی۴/۴+۰/۴+۷/۱+۰/۱+۴/۴-۸/۲۹
مجارستان۹/۲+۱/۱۰+۸/۳+۷/۲-۲/۹-۷/۱۷
لهستان۱/۲+۸/۶+۴/۱+۶/۳-۰/۱-۸/۳۹
روسیه۲/۵+۹/۶+۳/۱۳+۶/۱۰۸+۲/۶۹+۸/۱۴۷
ترکیه۸/۴+۶/۱+۸/۷+۳/۳۸-۳/۱۹-۰/۴۰