جدول بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست (چاپ لندن ، 13 اوت 2005).

 

 

جدول بازارهای سهام به
نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ، 13 اوت 2005).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام

کشور
10 اوت2005

2005

 


درصد تغییر

درصد تغییر از 31 دسامبر 2004

حداکثر 

حداقل 
هفته
گذشته
از
رکورد

به پول ملی

به دلار

 
استرالیا8/4.3848/4.3845/3.9054/1+nil2/8+5/5+
اتریش(
ATX)
7/3.2607/3.2600/2.4158/1+nil1/34+2/22+
بلژیک(
Bel20)
8/3.3148/3.3148/2.9584/1+0/10-0/13+0/3+
بریتانیا(
FSTE100)
5/5.3775/5.3776/4.7838/0+4/22-7/11+5/4+
کانادا
( Toronto Composite)
4/10.6714/10.6712/9.0067/0+3/6-4/15+1/14+
دانمارک(KBX
)
1/3307/3328/2576/1+8/0-1/28+3/16+
فرانسه
( SBF250)
1/3.1461/3.1466/3.6337/0+3/28-4/19+8/8+
          
  (CAC40 )
1/4.5271/4.5271/3.8167/0+6/34-5/18+9/7+
آلمان(DAX
)
6/4.9906/4.9901/4.1784/1+1/38-3/17+8/6+
ایتالیا(
S&P/MIB)
0/34.0270/34.0270/30.6454/0+1/32-1/10+3/0+
ژاپن(
Nikkei225)
1/12.0981/12.0984/10.8251/0+9/68-3/5+3/2-
    
  (Topix )
9/1.2279/1.2272/1.1093/1+4/57-8/6+0/1-
هلند(AEX
)
6/4016/4010/3472/1+8/42-4/15+1/5+
اسپانیا(
Madrid SE)
7/1.1037/1.1039/9508/0+7/3-1/15+9/4+
سوئد(Affarsvarlden
Gen )
6/2636/2639/2186/0+2/34-1/19+0/5+
سوییس(
Swiss Maeket)
2/6.6892/6.6896/5.6695/0+5/20-5/17+3/6+
آمریکا(DJIA
)
4/10.5946/10.9404/10.0120/1-6/9-7/1-7/1-
       
(S&P500 )
1/1.2290/1.2455/1.1373/1-5/19-4/1+4/1+
       
(NASDAQ Comp )
8/2.1572/2.2182/1.9047/2-3/57-8/0-8/0-
اروپا(FSTEurofirst300
)
9/1.1998/1.1996/1.0381/1+6/29-2/15+9/4+
منطقه یورو(FSTE Euro
100 )
7/1.0267/1.0264/8949/0+8/33-0/14+8/3+
کل
دنیا*(
MSCI)
6/1.2037/1.2040/1.1151/0-9/16-9/2+9/2+

* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و 8 کشور دیگر (به
دلار)