جابه جایی ۱/۵ میلیون سهم وحق تقدم “صدرا ” طی هفته گذشته

در پایان مبادلات هفته گذشته بورس اوراق بهادارارزش بازار سهام شرکت صدرا به مبلغ ۷هزارو۶۹۷میلیارد و۷۰۰میلیون ریال رسید.
به گزارش “ایران اکونومیست” هفته گذشته ۷۱ خریدار تعداد دو میلیون و۵۶۳هزارو۲۱۹سهم این شرکت راباارزشی بالغ بر ۱۹میلیاردو۹۹۳میلیون ریال مبادله کردند.
گفتنی است این افراد برای مبادله این سهام ۵۶۵بار به شرکتهای کارگزاری مراجعه وفرم درخواست خرید یا فروش این سهام راخواستار شدند.
این گزارش می افزاید حق تقدم این شرکت نیز ۱۵ خریدار جذب کرد که در این مدت تعداد دو میلیون و۵۵۳هزار و۶۷۵حق تقدم این شرکت را دادو ستد کردند.
ارزش این مبادلات به مبلغ ۱۶میلیاردو ۶۰۰میلیون ریال رسید.