جابه جایی 1/5 میلیون سهم وحق تقدم “صدرا ” طی هفته گذشته

در پایان مبادلات هفته گذشته بورس اوراق بهادارارزش بازار سهام شرکت صدرا به مبلغ 7هزارو697میلیارد و700میلیون ریال رسید.
به گزارش “ایران اکونومیست” هفته گذشته 71 خریدار تعداد دو میلیون و563هزارو219سهم این شرکت راباارزشی بالغ بر 19میلیاردو993میلیون ریال مبادله کردند.
گفتنی است این افراد برای مبادله این سهام 565بار به شرکتهای کارگزاری مراجعه وفرم درخواست خرید یا فروش این سهام راخواستار شدند.
این گزارش می افزاید حق تقدم این شرکت نیز 15 خریدار جذب کرد که در این مدت تعداد دو میلیون و553هزار و675حق تقدم این شرکت را دادو ستد کردند.
ارزش این مبادلات به مبلغ 16میلیاردو 600میلیون ریال رسید.