تولید ۶۰ میلیون تن محصول پتروشیمی طی ۱۰سال آینده

مدیر اداری و آموزش
شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در افق سال ۱۳۹۴ صنعت پتروشیمی ایران با تولید ۶۰
میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی به درآمدی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار دست خواهد
یافت

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصور معظمی ضمن اعلام این خبر
افزود: بنابر سیاست‌های تنظیم شده، صنعت پتروشیمی کشور تا پایان سال جاری ۲۰ میلیون
تن انواع محصولات پتروشیمی روانه بازارهای داخلی و خارجی خواهد کرد که این میزان
ولید در مقایسه با وضعیت مشابه در سال گذشته از افزایش ۵ میلیون تنی برخوردار خواهد
شد.
وی خاطر نشان کرد: در چشم‌انداز ۱۰ ساله شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز پیش‌بینی شده
است، این صنعت در سال ۱۳۹۴ به تولید ۶۰ میلیون تنی با درآمد ۲۰ میلیارد دلار دست
یابد.
معظمی با اشاره به حجم واردات ۳ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در دهه سالهای ۶۰
اظهار داشت: در حال حاضر حجم واردات محصولات پتروشیمی به کشور به رقم ۵۰۰ تا ۶۰۰
میلیون دلاری کاهش یافته است و این در حالی است که صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۸/۱
میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی به بازارهای هدف خارجی صادر کرده است و
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری حجم صادرات محصولات پتروشیمی به ۵/۲ میلیارد
دلار افزایش یابد.