تولید نفت روسیه 2/2 درصد افزایش یافت

وزارت انرژی روسیه
اعلام کرد ، میزان تولید نفت این کشور طی 11 ماه نخست سال 2005 میلادی با 2/2 درصد
رشد به بیش از 429 میلیون تن رسیده است .

به گزارش خبرگزاری
فارس ، خبرگزاری ریانووستی گزارش داد : پیش بینی می شود میزان کل تولید نفت روسیه
تا پایان امسال به بیش از 470 میلیون تن افزایش یابد .
میزان عملیات اکتشاف و استخراج نفت نیز در روسیه با افزایش چشمگیری روبرو بوده است
. طی 10 ماه نخست امسال میزان عملیات اکتشاف و استخراج نفت از میادین نفتی این کشور
بیش از 2/7 درصد رشد داشته است .
بر اساس این گزارش میزان تولید فرآورده های نفتی روسیه نیز در این مدت نسبت به مدت
مشابه سال قبل بیش از 2/6 درصد افزایش داشته است . تولید بنزین در روسیه نیز با
افزایش 6/5 درصدی روبرو شده است .