تولید نفت ایران به بیش از 2/4 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد

با بهره برداري از
ميدانهاي نفتي دارخوين ، سروش و نوروز واقع در جنوب ايران، ميزان توليد نفت اين
كشور طي روزهاي آينده از مرز 2/4 ميليون بشكه در روز خواهد گذشت .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، خبرگزاري فرانسه به نقل از بيژن زنگنه وزير نفت ايران افزود : توليد نفت
دارخوين روزانه بيش از 50 هزار بشكه و ميزان توليد نفت دو ميدان نفتي سروش و نوروز
نيز روزانه بيش از 190 هزار بشكه خواهد بود .
يك مقام عالي رتبه نفتي ايران نيز گفت: ميزان توليد نفت در ميدان نفتي سروش و نوروز
روزانه به بيش از 200 هزار بشكه افزايش خواهد يافت .
ميزان توليد نفت كنوني ايران روزانه بيش از 9/3 ميليون بشكه است .
ايران امسال با بيش از 4/24 ميليارد دلار مازاد درآمدهاي نفتي روبرو خواهد شد.
درآمد پيش بيني شده نفتي ايران طي سال جاري ميلادي حدود 1/16 ميليارد دلار در نظر
گرفته شده بود .
ايران با صادرات بيش از 900 ميليون بشكه نفت تا پايان سال جاري ميلادي بيش از 5/40
ميليارد دلار درآمد كسب خواهد نمود .
ميزان درآمدهاي نفتي ايران طي سال گذشته ميلادي بيش از 32 ميليارد دلار اعلام شده
است كه اين رقم بيش از 85 درصد درآمد ملي اين كشور را تشكيل مي دهد .