تولید نفت اوپک کاهش یافت

عرضه باثبات نفت عربستان و دیگر اعضای اوپک در حاشیه خلیج فارس نشان میدهد که آنها در تمرکز روی دفاع از سهم بازار به جای بالا بردن قیمتها هیچ تردیدی ندارند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی آورده است: طبق این بررسی براساس آمار کشتیرانی و اطلاعات منابع شرکتهای نفتی، اوپک و مشاوران، عرضه نفت اوپک از روزانه 31 میلیون و 880 هزار بشکه در ماه ژوئیه به روزانه 31 میلیون و 710 هزار بشکه در ماه اوت رسیده است.

قیمت نفت به دلیل افزایش عرضه کاهش یافته و هم اکنون کمتر از 50 دلار در هر بشکه معامله می‌شود که با پایین ترین قیمت شش سال اخیر (42 دلار) که ماه گذشته رخ داد، تفاوت چندانی ندارد. تغییر استراتژی اوپک به دفاع از سهم بازار در سال 2014 تحت هدایت عربستان باعث تشدید کاهش قیمت نفت شد.

به رغم درخواستهای برخی از اعضا برای برگزاری نشست اضطراری، حتی آندسته از نمایندگانی که به دنبال کاهش عرضه بودند انتظار هیچ توافقی را ندارند و مازاد عرضه که دستکم دو میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود، باقی خواهد ماند.

نماینده یکی از اعضای آفریقایی اوپک گفت: من واقعا هیچ شانسی برای برگزاری نشست اضطراری اوپک قبل از نشست برنامه ریزی شده چهار دسامبر نمی‌بینم. نشست چهار دسامبر نیز به هیچ توافق ملموسی برای کاهش قابل توجه تولید نخواهد رسید.

وی افزود: ما میدانیم که مازاد عرضه کنونی بیش از دو میلیون بشکه در روز است.

بررسی های رویترز نشان می‌دهد، کاهش عرضه نفت اوپک از سطح ماه ژوئیه برای اولین بار از فوریه رخ داده است. حتی با این حال اوپک از زمان تغییر استراتژی نوامبر 2014 برای دفاع از سهم بازار، تولید خود را تقریبا 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش داده است.

عرضه 12 عضو اوپک در ماه ژوئیه کاهش یافت، ولی هنوز بالاترین سطح از زمان شروع ثبت آمار اوپک توسط رویترز در سال 1997 است. تولید اوپک در سال 2008 بالای 32 میلیون بشکه در روز بود تا اینکه اندونزی در پایان آن سال از این سازمان خارج شد.

بزرگترین کاهش عرضه در بین اعضای اوپک در ماه اوت از سوی عراق بود که یکی از اصلی ترین عوامل افزایش عرضه این سازمان در سال جاری بوده است.

به گفته مقامات عراقی و اطلاعات نفتکشها، صادرات نفت از جنوب عراق در ماه اوت روزانه با 40 هزار بشکه کاهش به حدود سه میلیون بشکه در روز رسید.

صادرات نفت از شمال این کشور و بندر جیحان ترکیه و توسط سازمان بازاریابی نفت عراق و دولت منطقه کردستان به دلیل توقف جریان نفت در خط لوله نفت این کشور کاهش بیشتری داشته است.

منابع آگاه در این بررسی گفتند، عربستان پس از کاهش تولید در ماه ژوئیه، در ماه اوت عرضه نفت خود را ثابت نگه داشته است. همچنین عرضه نفت دیگر تولیدکنندگان بزرگ حاشیه خلیج فارس نظیر کویت و امارات تغییر قابل توجهی نداشته است.

صادرات نفت نیجریه در ماه اوت افزایش یافته اگرچه شرکت شل در 27 اوت اعلام کرد که دو خط لوله را تعطیل و در صادرات نفت این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرده که تاثیر خود را در سپتامبر نشان خواهد داد.

الجزایر پس از شروع تولید در دو میدان یک افزایش کوچک را داشت و عرضه نفت ایران که بدنبال پس گرفتن جایگاه دومی خود در اوپک است کمی بالاتر رفت.

تولید نفت لیبی نیز در ماه اوت کاهش داشت. عرضه نفت لیبی تحت تاثیر ناآرامی و عدم پیشرفت مذاکرات بازگشایی تاسیسات نفتی تعطیل شده است.