تولید ناخالص داخلی ایران با رشد 6/5 درصدی به 192 میلیارد دلار افزایش یافت

اداره اطلاعات انرژی آمریکا طی
گزارشی در مورد آخرین شاخص های اقتصادی ایران اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران
در سال 2005 با رشدی معادل 6/5 درصد نسبت به سال قبل از آن به 192 میلیارد دلار
رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اقتصاد ایران در سال
2005 به لطف افزایش درآمدهای نفتی وضعیت مطلوبی را سپری کرد.
تولید ناخالص داخلی ایران در این سال با رشدی معادل 6/5 درصد به 192 میلیارد دلار
رسید و نرخ تورم نیز در این سال به 8/14 درصد رسید.
این گزارش افزود: نرخ بیکاری در ایران در سال 2005 به 14 درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش کل صادرات ایران در این سال به 2/54 میلیارد دلار رسید که از این
رقم 80 درصد به صادرات نفت اختصاص داشته و 20 درصد نیز صادرات غیرنفتی از جمله
محصولات پتروشیمی، میوه و فرش را شامل بوده است.
واردات ایران در این سال نیز به 5/41 میلیارد دلار رسید که مواد اولیه صنعتی ،
کالاهای سرمایه ای ، کالاهای مصرفی ، خدمات فنی و محصولات نظامی از جمله مهم ترین
واردات ایران در این سال بوده است.
تراز تجاری ایران در این سال نیز 7/8 میلیارد دلار بوده است.