تولید فولاد خام ایران دیماه 14درصد افزایش پیدا کرد

موسسه بین المللی آهن و فولاد
اعلام کرد: تولید فولاد خام ایران در نخستین ماه میلادی (ژانویه – دی ماه) با 14
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 813 هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه بین المللی آهن و فولاد ، مجموع تولید 61
کشور جهان در ماه ژانویه ( دی ) به 7/94 میلیون تن رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه
سال قبل بیش از پنج درصد افزایش داشته است.
تولید فولاد خام ایران نیز در این ماه به 813 هزار تن رسید. این رقم نسبت به مدت
مشابه سال قبل به میزان 14 درصد افزایش داشته است . در ماه ژانویه سال 2005 ، 711
هزار تن فولاد خام در ایران تولید شد.
براساس این گزارش تولید فولاد خام ایران در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل از آن (
دسامبر) نیز به میزان 13 هزار تن افزایش داشته است.