تولید فولاد ایران در ماه مرداد 3 درصد افزایش یافت

براساس گزارش مؤسسه بین‌المللی آهن و فولاد تولید فولاد ایران در ماه مرداد با
27 هزار تن افزایش نسبت به ماه تیر به 822 هزار تن رسید .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مؤسسه بین‌المللی آهن و فولاد، کل تولید فولاد
جهان در ماه مرداد (اوت) به 101 میلیون تن رسید که سهم ایران ازاین رقم 822 هزار تن
بوده است.

تولید فولاد جهان در این ماه نسبت به ماه قبل از آن به میزان دو میلیون تن کاهش
داشته است.
تولید فولاد جهان در ماه تیر 103 میلیون تن اعلام شده بود.

براساس این گزارش تولید فولاد ایران در ماه مرداد به 822 هزار تن رسید که این رقم
نسبت به ماه قبل از آن به میزان 27 هزار تن یا 3 درصد افزایش داشته است.

میزان تولید فولاد سایر تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه طی ماه مرداد به این شرح
است: قطر 80 هزار تن و عربستان 316 هزار تن.