تولید فولاد ایران از مرز 8 میلیون تن گذشت

تولید فولاد خام ایران در ده ماه نخست سال 2006 با پنج درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به 2/8 میلیون تن رسید.
  
 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه جهانی آهن و فولاد، این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته است. طی ماه های ژانویه تا اکتبر 2005 ، 7/7 میلیون تن فولاد در ایران تولید شده بود.
 
بر اساس این گزارش تولید جهانی فولاد خام در ده ماه نخست سال 2006 نیز 925 میلیون تن اعلام شده است.میزان تولید فولاد در جهان طی این مدت با 2/9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.
 
چین با تولید 346 میلیون تن فولاد خام بزرگترین تولید کننده این محصول در ده ماه نخست سال جاری بوده است.امریکا با 84 میلیون تن و روسیه با 58 میلیون تن در مراتب بعدی جای گرفته اند.
 
براساس این گزارش در ماه اکتبر (مهر) نیز 795 هزار تن فولاد خام در ایران تولید شد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان پنج هزار تن افزایش داشته است.