تولید فولاد ایران از مرز 7میلیون تن گذشت

تولید فولاد خام ایران در نه ماه نخست سال 2006 به 29/7 میلیون تن رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه جهانی آهن و فولاد، تولید فولاد خام ایران
در نه ماه نخست سال 2006 به 29/7 میلیون تن رسید.

تولید جهانی فولاد خام در همین مدت نیز 900 میلیون تن اعلام شده است.
براساس این گزارش در ماه سپتامبر (شهریور) نیز 795 هزار تن فولاد خام در ایران
تولید شد. این رقم نسبت به ماه گذشته 27هزار تن کاهش داشته است.

تولید فولد ایران در ماه اوت (مرداد) 822 هزار تن اعلام شده بود.