تولید برق ۱۰ درصد افزایش یافت

وزير نيرو گفت:
توليد برق در چهار ماهه نخست امسال با ۱۰ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به ۷/۵۹
ميليارد كيلو وات ساعت رسيد

به گزارش خبرگزاري
فارس، حبيب الله بيطرف در مراسم بهره برداري از نيروگاه گازي دماوند افزود: قدرت
نصب شده برق در چهار ماهه نخست امسال با ۳۱ هزار و ۵۵۰ مگاوات يك ركورد محسوب
مي‌شود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۱۳ درصد رشد نشان مي‌دهد.
وي با اشاره به اين كه در دولت خاتمي ۱۷ هزار مگاوات نيروگاه جديد به بهره‌برداري
رسيد اظهار داشت: ظرفيت نصب شده نيروگاههاي كشور در تابستان امسال از مرز ۳۹ هزار
مگاوات گذشت.
بيطرف تاكيد كرد: با توجه به افق چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه كشور
ظرفيت توليد برق بايد در هر سال افزايش يابد، به نحوي كه ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي
كشور به ۵۵ هزار مگاوات برسد.
به گفته وي، براي رسيدن به مرز ۵۵ هزار مگاوات بايد ۱۸ هزار مگاوات نيروگاه جديد
احداث شود.
وزير نيرو در ادامه سخنان خود نيروگاه سيكل تركيبي دماوند را بزرگترين نيروگاه گازي
كشور تلقي كرد و گفت: نيروگاه سيكل تركيبي دماوند داراي ۱۲ واحد ۱۵۹ مگاواتي
مي‌باشد و بايد اذعان داشت كه تجهيزات اين نيروگاه و ۱۲ توربين آن بيشتر ساخت داخل
بوده است.
به گفته وي، مشاركت كارخانه هاي داخلي در ساخته نيروگاه دماوند ۸۰ درصد بوده است.

بيطرف با اشاره به اين كه اين نيروگاه از لحاظ مكاني وضعيت مطلوبي دارد، خاطر نشان
كرد: وضعيت مكاني نيروگاه دماوند به دليل دور بود از شهر تهران مناسب است چرا كه
اكثر نيروگاه‌هاي تهران در قلب تهران احداث شده‌اند.اما اين نيروگاه در جهت اطمينان
بخشي در توليد انرژي برق مصرفي پايتخت خواهد بود