تولید آهن و فولاد خام در ایران به 8/3 میلیون تن افزایش یافت

سازمان جهاني آهن و
فولاد اعلام كرد: توليد آهن و فولاد خام در ايران در چهار ماهه اول سال 2005 ميلادي
با 15 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه ميليون و 829 هزار تن افزايش
يافته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، گزارش سازمان جهاني آهن و فولاد حاكي است: ايران در چهار ماهه اول سال 2005
ميلادي سه ميليون و 56 هزار تن فولاد خام توليد كرده است كه اين رقم در مقايسه با
توليد دو ميليون و 730 هزار تني فولاد خام در چهار ماهه اول سال 2004 ميلادي 9/11
درصد افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، توليد فولاد خام در ايران در ماه آوريل 2005 ( فروردين) به 783
هزار تن رسيد كه در مقايسه با توليد فولاد خام در ماه مارس 2005 ( اسفند) هفت هزار
تن افزايش يافته است و در مقايسه با توليد 730 هزار تني در ماه آوريل سال 2004
ميلادي 2/7 درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش افزود: در حالي كه توليد آهن در ايران در چهار ماهه اول سال 2004 ميلادي
608 هزار تن بوده است، ميزان توليد آهن در چهار ماهه اول سال 2005 ميلادي به
773هزار تن رسيد كه 27 درصد افزايش نشان مي دهد.
ميزان توليد آهن در ماه آوريل سال 2005 ميلادي 214 هزار تن بوده است كه در مقايسه
با ماه مارس 11 هزار تن افزايش نشان مي دهد.
ميزان توليد آهن در ماه آوريل سال 2005 ميلادي در مقايسه با توليد 74 هزار تني در
ماه آوريل سال 2004 ميلادي 190 درصد افزايش يافته است.