تولید آهن و فولاد خام در ایران به ۸/۳ میلیون تن افزایش یافت

سازمان جهاني آهن و
فولاد اعلام كرد: توليد آهن و فولاد خام در ايران در چهار ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي
با ۱۵ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه ميليون و ۸۲۹ هزار تن افزايش
يافته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، گزارش سازمان جهاني آهن و فولاد حاكي است: ايران در چهار ماهه اول سال ۲۰۰۵
ميلادي سه ميليون و ۵۶ هزار تن فولاد خام توليد كرده است كه اين رقم در مقايسه با
توليد دو ميليون و ۷۳۰ هزار تني فولاد خام در چهار ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي ۹/۱۱
درصد افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، توليد فولاد خام در ايران در ماه آوريل ۲۰۰۵ ( فروردين) به ۷۸۳
هزار تن رسيد كه در مقايسه با توليد فولاد خام در ماه مارس ۲۰۰۵ ( اسفند) هفت هزار
تن افزايش يافته است و در مقايسه با توليد ۷۳۰ هزار تني در ماه آوريل سال ۲۰۰۴
ميلادي ۲/۷ درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش افزود: در حالي كه توليد آهن در ايران در چهار ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي
۶۰۸ هزار تن بوده است، ميزان توليد آهن در چهار ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي به
۷۷۳هزار تن رسيد كه ۲۷ درصد افزايش نشان مي دهد.
ميزان توليد آهن در ماه آوريل سال ۲۰۰۵ ميلادي ۲۱۴ هزار تن بوده است كه در مقايسه
با ماه مارس ۱۱ هزار تن افزايش نشان مي دهد.
ميزان توليد آهن در ماه آوريل سال ۲۰۰۵ ميلادي در مقايسه با توليد ۷۴ هزار تني در
ماه آوريل سال ۲۰۰۴ ميلادي ۱۹۰ درصد افزايش يافته است.