توضیحات مدیرعامل “وبانک” درباره توقف نماد/ زمان مجمع دو زیر مجموعه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات امروز بازار و بعد 15 دقیقه بعد از شروع، نماد شرکت 650 میلیارد تومانی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد.

براساس این گزارش، این رویداد درحالی ناشی از اعلام کاهش حدود 30 درصدی سود در صورت های مالی تلقیقی و انجام محاسبه اشتباه سهم اقلیت توسط کارشناسان این شرکت در اسفند بود که موجب شد تا نماد “وبانک” بسته شود. چرا که با توجه به تعدیل مثبت 16 درصدی “وبانک” ، دلیلی برای توقف امروز نماد وجود نداشت.

بنابراین کاهش 24 درصدی سود تلفیقی موجب شد تا امروز نماد مربوطه بسته شود.

دکترفرهادحنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانک

در این رابطه فرهاد حنیفی مدیرعامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با تایید این خبر به بورس پرس گفت: طی سال های گذشته مجمع سالانه شرکت های توسعه صنایع بهشهر و بانک اقتصاد نوین با تاخیر نسبت به مجمع “وبانک” برگزار و سود این شرکت ها هم با تاخیر در صورت مالی “وبانک” لحاظ می شد اما با هماهنگی های انجام شده ، مجمع توسعه صنایع بهشهر و بانک اقتصاد نوین 25 و 24 تیر تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه سود سال گذشته این دو شرکت در صورت های مالی سال 94 “وبانک” لحاظ شده ادامه داد: علت عدم اطلاع بازار از این موضوع هم ناشی از آن بود که اطمینان 100 درصدی در مورد برگزاری مجمع دو شرکت فوق وجود نداشت و این برنامه باید جمع بندی و قطعی می شد.

حنیفی افزود: از سوی دیگر در برخی مجامع شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سود تقسیمی بیش از سود پیش بینی شده بود.

وی خاطر نشان کرد: با این اوصاف و با در نظر گرفتن همه موارد، سود شرکت اصلی و تلفیقی “وبانک” به هم نزدیک شده و از 141 به بیش از 164 تومان (معادل 16 درصد) رسیده است .