توزیع سهام عدالت در میان مردم تهران

تاکنون 177 هزار و 381 نفر از مردم استان تهران در مجموع 87 میلیارد تومان سهام عدالت دریافت کرده‌اند.
 
معاون آماده سازی سهام و امورشرکت های سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان سهام عدالت پرداخت شده به استان تهران در مرحله اول واگذاری سهام عدالت را 87 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت : 177 هزار و 381 نفر این میزان سهام را دریافت کرده اند.
 
اسماعیل غلامی با بیان این که تاکنون 4 میلیون و 608 هزار و 48 نفر در 336 شهرستان و 30 استان برای دریافت سهام عدالت شناسایی شده اند، تصریح کرد: این افراد دارای کد ملی برای شناسایی هستند.
 
وی با تاکید براین که به هر یک از این افراد تا سقف 5 نفر در هر خانواده 500 هزارتومان سهام تعلق می گیرد، افزود: قرار است به این تعداد از افراد تا 22 بهمن ماه سال جاری، سرمایه شرکت تعاونی شهرستانی نیز پرداخت شود.
 
معاون سازمان خصوصی سازی اظهارداشت : واگذاری سهام به تناسب تعداد افراد خانوار پرداخت می شود. به عبارت دیگر، خانوارهایی که با جمعیت کمتر هستند، دراولویت قرار دارند.