تورم فروردین به 14/5 درصد رسید

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است نرخ تورم متوسط فروردین امسال 14/5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه نیز به 14 درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه امسال، با در نظر گرفتن سال 1390 به‌عنوان سال پایه (100=1390)، شاخص کل در فروردین ماه 207.9 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1/2 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، افزایش شاخص کل فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 14 درصد است. همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین سال گذشته 14/2 درصد بوده است، تورم نقطه به نقطه امسال 0/2 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 14/5 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه پارسال (14.8) 0/3 واحد درصد کاهش یافته است.