تنها با افزایش سرمایه شرکتهایی موافقت می شود که دست کم 20 درصد سهم شناور آزاد داشته باشند


بعدازظهر امروز شورای بورس تشکيل جلسه داد و طی آن ضمن بررسی مسايل جاری بازار
اوراق بهادار در زمينه های ذيل تصميم گيری کرد.

با
توجه به تکاليف قانونی ماده 15 برنامه چهارم توسعه ذر مورد تکميل تالارهای منطقه ای
در تمامی استانها، مقرر شر دبیرکل بورس برنامه توسعه فيزيکی تالار بورس در سایر
استانها را همراه با هزینه ها و گزارش عملکرد گذشته در مورد توسعه فپزپکی ارائه
کند.

به
منظور افزايش سهام شناور آزاد و ارتقای نقدينگی سهام موجود در بازار، شورای بورس
تصويب کرد که سازمان بورس اوراق بهادار تهران موظف است فقط با افزايش سرمايه
شرکتهایی موافقت کند که لااقل 20 درصد سهم شناور ازاد داشته باشند. در صورتی که هدف
افزایش سرمايه توسعه سهام شناور آزاد باشد با افزایش سرمایه موافقت شود.


همچنين به منظور افزایش شفافیت بازار و منع دادوستد دارندگان اطلاعات درونی همچنين
از اين پس مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای کارگزاری حق عضویت در هیئت
مدیره  يا تصدی مدیر عاملی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را ندارند.


براساس تبصرة اين مصوبه، شرکتهای کارگزاری موجود سه ماه برای تطابق با اين مصوبه
وقت دارند.

در
ادامة اين جلسة شورا، با توجه به استعفای بعضی از اعضای قبلی کميتة امتحانات انتخاب
اعضای جديد به جلسه بعد موکول شد.


همچنين در اين جلسه دو تن از اعضای هیئت نظارت سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی
انتخاب شدند.