تلاش وزارت نیرو برای ساخت نیروگاه خصوصی

وزارت نیرو به دنبال
جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای ساخت 14هزار مگاوات نیروگاه در کشور است.

 به گزارش دنیای
اقتصاد ، محمد احمدیان معاون وزیر نیرو در امور برق ضمن بیان این مطلب گفت: استفاده
از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق از سیاست‌های اصلی
دولت در این زمینه بوده و خواهد بود.

 احمدیان یادآور شد:
هم اکنون در این زمینه گفت‌وگو‌های گسترده ای با سرمایه‌گذاران غیردولتی و بخش
خصوصی در حال انجام است و البته موفقیت‌هایی نیز به دست آمده که ساخت یکی از
واحدهای نیروگاه زنجان و واحدهای کامل نیروگاه‌های رود شور و پرند از آن جمله است.

 وی اضافه کرد: مجموع
ظرفیتی که برای ساخت به وسیله بخش خصوصی در نظر گرفته شده 14هزار مگاوات است. وی
ادامه داد: برای حضور بخش خصوصی دو نوع قرارداد تعریف شده است که یکی از آنها قرار
داد
BOT
است که در آن سرمایه‌گذار برای ساخت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت، پس از زمان در
نظر گرفته شده در قرار دادمتعهد می‌شود. وی گفت: نوع دیگر قرار داد در شکل

BOO
است که سرمایه‌گذار در آن علاوه بر تعهد ساخت نیروگاه مالکیت و بهره‌برداری از
نیروگاه را برای همیشه به عهده می‌گیرد. احمدیان پیش تر از موافقت اصولی برای ساخت
24 نیروگاه خبر داده بود. وی گفته بود: شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری
نیروگاهی ایران، شرکت تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی از جمله
سرمایه‌گذارانی هستند که علاقه‌مندند در ساخت نیروگاه همکاری کنند.

 گفتنی است، وزارت
نیرو که از چند سال پیش روند کاهش اعتبارات صنعت برق و افزایش مصرف را در این بخش
پیش رو داشته، پس از گذشت 2 سال از نخستین اظهارنظر‌ها درباره سرمایه‌گذاری‌های
خصوصی در بخش تولید برق، اکنون هدف‌گیری‌های بسیار بزرگی در این باره صورت داده
است.