تقویت ارزش دلار در برابر سایر ارزهای عمده جهان

ارزش دلار در برابر
سایر ارزها متاثر از ارقام مطلوب اقتصادی و تداوم فشارهای تورمی در آمریکا و
انتظارات افزایش نرخ بهره‌ کلیدی فدرال به شدت تقویت شد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از بانک مرکزی ارقام منتشره حاکی است شاخص اصلی تورم، شاخص قیمت مخارج
مصرف کننده شخصی، بر مبنای سالیانه در ماه سپتامبر 2 درصد افزایش پیدا کرده

و بر این اساس انتظارات افزایش نرخ بهره‌ کلیدی به سطح 4 درصد در نشست ماهانه فدرال
رزرو سه شنبه را تشدید کرد. موسسه مدیریت خرید شیکاگو نیز اعلام کرد: شاخص فعالیت
کارخانه‌ای غرب میانه از سطح 5/60 واحد در ماه سپتامبر به سطح 9/62 واحد در ماه
اکتبر افزایش یافت که انتظار می رفت به سطح 0/58 واحد برسد.
ضمن اینکه انتظار افزایش100هزار شغل جدید در ماه اکتبر پس از افزایش تنها 35000 شغل
در ماه قبل از آن در تقویت ارزش دلار موثر بود.
در این زمینه بانک مرکزی اروپا نشست دارد و انتظار افزایش ارزش دلار به دنبال
اظهارات مقامات اقتصادی اروپا و آمریکا بسیار زیاد است.
تحلیل گران می‌گویند اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی نمایانگر نگرانی از فشارهای
تورمی است و بازار انتظار افزایش نرخ بهره کلیدی منطقه یورو را از سطح 0/2 به 25/2
درصد منظور کرده است.