تقدیر وزیر محترم جهاد کشاورزی از جناب آقای کاظم پور مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

//تقدیر وزیر محترم جهاد کشاورزی از جناب آقای کاظم پور مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

تقدیر وزیر محترم جهاد کشاورزی از جناب آقای کاظم پور مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۰:۳۳:۰۶ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ |دسته‌بندی: اخبار شرکت‌های زیرمجموعه|

وزیر جهاد کشاورزی با ارسال تقدیر نامه ای از اقدامات جناب آقای کاظم پور مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس درخصوص افزایش تولید محصول در سال زراعی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ تشکر و قدردانی نمود.