تقدیر سازمان بهزیستی از «وبانک»

رئیس سازمان بهزیستی کشور از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، این شرکت در راستای عمل به فعالیت های مربوط به مسئولیت اجتماعی خود، در مجمع عمومی سالیانه اقدام به دعوت از رابط ناشنوا برای ترجمه همزمان مطالب ارائه شده در مجمع برای جامعه نیم میلیون نفری ناشنوایان را انجام داد.

این اقدام که برای اولین بار از سوی «وبانک» در بازار سرمایه انجام شد، موجب جلب توجه وحید قبادی دانا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعبی و رئیس سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت.

به همین منظور این اقدام خدا پسندانه در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت، موجب تقدیر و تشکر این سازمان قرار گرفت.