تقاضای جهانی نفت خام تا سال 2010

آژانس بین المللی
انرژی پیش بینی کرد، مصرف جهانی نفت خام طی پنج سال آینده از سطح فعلی 83 میلیون
بشکه در روز به 93 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

به گزارش مهر به
نقل از آژانس بین المللی انرژی، تقاضای جهانی نفت

خام در سال 2006
حدود یک میلیون و 790 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت، و این

در حالی است که این
نهاد بین المللی در پیش بینی های قبلی خود رشد تقاضای جهانی نفت

در سال 2006 را 1.66
میلیون بشکه در روز تخمین زده بود
.

بر اساس این گزارش،
آژانس بین المللی انرژی همچنین با کاهش برآورد خود از رشد

تقاضای نفت در سال
2005 اعلام کرد تا پایان سال 2005 تقاضای جهانی نفت خام نسبت به

سال 2004 حدود 1.18
میلیون بشکه در روز افزایش نشان خواهد داد که رشدی 1.5 درصدی را

شامل خواهد شد.

بر پایه این گزارش،
آژانس بین المللی انرژی همچنین معتقد است طی پنج سال آینده و

تا سال 2010 تقاضای
جهانی نفت خام سالانه 1.8 تا 2 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد

یافت و بدین ترتیب
تا پایان سال 2010 شاهد رشد 10 میلیون بشکه ای تقاضای جهانی نفت

خام خواهیم بود.

این گزارش می
افزاید، رشد تقاضای نفت چین تاکنون نسبت به سال 2004 حدود 8 درصد

بوده است و این کشور
همچنان به رشد بالای خود ادامه می دهد
.

آژانس بین المللی
انرژی همچنین پیش بینی می کند رشد عرضه نفت خام در سال 2006 از

رشد تقاضای آن پیشی
بگیرد اما در فاصله سالهای 2007 تا 2008 این تقاضا است که از

عرضه نفت خام پیشی
خواهد گرفت
.

بر اساس این گزارش،
تقاضا برای نفت خام کشورهای عضو اوپک در سه ماهه چهارم سال

جاری میلادی به
رکورد 29.6 میلیون بشکه در روز رسیده است
.