تقاضای جهانی نفت تا سال 2030 به 116 میلیون بشکه خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری فارس ، سازمان بین المللی انرژی در ادامه افزود : مصرف جهانی نفت تا سال 2030 میلادی به روند بی ثبات و رو به رشد خود ادامه خواهد داد . کشورهای در حال توسعه بیش از 70 درصد رشد تقاضای جهانی نفت را تا سال 2030 میلادی در اختیار خواهند داشت .
 
بر اساس این گزارش ، رشد فزاینده تقاضای نفت طی ده سال آینده ، فشار زیادی را بر قیمت نفت وارد خواهد آورد . تنشهای سیاسی بین المللی و وقوع شوکهای عرضه نیز ثبات بازار نفت را به شدت تهدید می کند و می تواند موجب افزایش بیش از پیش قیمت نفت شود .
 
سازمان بین المللی انرژی در ادامه تصریح کرد : تامین تقاضای جهانی نفت طی سالهای 2005 تا 2030 میلادی نیازمند بیش از 20 تریلیون دلار سرمایه گذاری جدید در صنعت نفت خواهد بود . این رقم 3 تریلیون دلار بیشتر از رقم اعلام شده در گزارش سال گذشته سازمان بین المللی انرژی است .
 
بر این اساس سهم کشورهای در حال توسعه در تولید دی اکسید کربن از 39 درصد در سال 2004 میلادی به بیش از 50 درصد تا سال 2030 میلادی افزایش خواهد یافت .