بدینوسیله به اطلاع می رساند نشانی شرکت به محل زیر تغییر یافته است:

تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، بعد ازبزرگراه کردستان، پلاک ۸۹
تلفن: ۱۴-۸۵۵۹۹۱۱۲
فاکس: ۸۸۶۲۳۴۶۸