تغییرات مانده تراز تجاری ، نرخ ارز و بودجه به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۲۳ اوریل ۲۰۰۵

خانه » تغییرات مانده تراز تجاری ، نرخ ارز و بودجه به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۲۳ اوریل ۲۰۰۵

تغییرات مانده تراز تجاری ، نرخ ارز و بودجه به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۲۳ اوریل ۲۰۰۵

۱۳۸۴/۲/۱۷ ۱۴:۴۲:۵۰ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ |دسته‌بندی: اخبار جهان|

تغییرات مانده تراز تجاری ، نرخ ارز و بودجه به نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،۲۳ اوریل ۲۰۰۵) در جدول زیر موجود میباشد . برای رویت فایل روی کلمه جدول در ذیل متن کلیک نمایید .