تغییرات شاخص های کلان اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 23 ژوییه 2005