تغییرات شاخص های کلان اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 28 می 2005