تغییرات شاخص قیمت ها و دستمزد ها نسبت به سال قبل به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۱۶اوریل ۲۰۰۵

خانه » تغییرات شاخص قیمت ها و دستمزد ها نسبت به سال قبل به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۱۶اوریل ۲۰۰۵

تغییرات شاخص قیمت ها و دستمزد ها نسبت به سال قبل به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۱۶اوریل ۲۰۰۵

۱۳۸۴/۲/۱۰ ۱۷:۱۴:۳۶ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ |دسته‌بندی: اخبار جهان|

تغییرات شاخص قیمت ها و دستمزد ها نسبت به سال قبل به نقل از نشریه اکونومیست( چاپ لندن ، ۱۶ اوریل ۲۰۰۵) در جدول زیر موجود میباشد . برای رویت فایل روی کلمه جدول در ذیل متن کلیک نمایید