تغییرات تولید ناخالص ملی ، تقاضا و نرخ بیکاری در مقایسه با سال قبل به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۲۳ اوریل ۲۰۰۵

خانه » تغییرات تولید ناخالص ملی ، تقاضا و نرخ بیکاری در مقایسه با سال قبل به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۲۳ اوریل ۲۰۰۵

تغییرات تولید ناخالص ملی ، تقاضا و نرخ بیکاری در مقایسه با سال قبل به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۲۳ اوریل ۲۰۰۵

۱۳۸۴/۲/۱۷ ۱۷:۲۵:۰۳ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ |دسته‌بندی: اخبار جهان|

تغییرات تولید ناخالص ملی ، تقاضا و نرخ بیکاری در مقایسه با سال قبل ، به نقل از نشریه اکونومیست ( چاپ لندن ، ۲۳ اوریل ۲۰۰۵) در جدول زیر موجود میباشد . برای رویت فایل روی کلمه جدول در ذیل متن کلیک نمایید .