تعیین مدیر عامل شرکت بورس تا پایان هفته آینده

عضو هیئت مدیره شرکت بورس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعضای هیئت مدیره شرکت بورس هنوز در مورد تعیین مدیر عامل شرکت بورس به توافق خاصی نرسیده اند اما به نظر می رسد حداکثر تا پایان هفته آینده تکلیف مدیر عامل روشن شود.
 
محمد آرام بنیاد ادامه داد: برای تعیین مدیر عامل شرکت بورس سه اصل مد نظر اعضای هیئت مدیره شرکت بورس است؛ اصل اول این است که فرد مورد نظر مهارت، سابقه و توانایی لازم را برای این سمت داشته باشد و خود وی نیز تمایل داشته باشد که به‌طور تمام وقت در این سمت فعالیت کند.
 
وی تصریح کرد: اصل دیگر این است که تمام هفت نفر عضو هیئت مدیره شرکت بر روی مدیر عامل اتفاق نظر داشته باشند و در واقع مدیرعامل با اجماع همه اعضای هیئت مدیره انتخاب شود.
 
عضو هیئت مدیره شرکت بورس ادامه داد: اصل سوم این است ، فردی که برای مدیرعامل شرکت بورس انتخاب می شود قابلیت تعامل سازنده و کامل را با سازمان بورس داشته باشد و تلاش ما این است که این سه اصل را در انتخاب نهایی خود لحاظ کنیم.
 
 آرام بنیاد در مورد وضعیت نماینده غدیر در هیئت مدیره شرکت بورس گفت: نماینده غدیر هنوز در هیئت مدیره شرکت بورس مشخص نشده ولی در حال حاضر حجت الله صیدی به نمایندگی از سرمایه گذاری غدیر در جلسات هیئت مدیره شرکت می کند.
 
وی در پایان گفت: تا زمانی که تایید صلاحیت رسمی از سوی سازمان بورس انجام نگیرد، جلسات هیئت مدیره بورس به‌صورت غیر رسمی برگزار می شود.