تعدادشرکت‌هایی که نمادشان بازمی‌شود به‌زودی افزایش می‌یابد

خروج شرکت‌هایی که چند سال زیان
داده‌اند و یا زیان می‌دهند از تابلو اصلی به بازار چهارم مستلزم نوشتن آیین‌نامه‌
است.
دکتر علی صالح‌آبادی ـ دبیرکل بورس اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس
ایسنا، درباره توقف نمادهای شرکت‌های بورس و این که در صورت کامل نبودن گزارش
عملکرد نماد بسته خواهد ماند، گفت: تاکنون شرکت‌هایی که اطلاعات خود را گزارش
داده‌اند، نماد آن باز شده اما باقی شرکت‌ها دارای مشکلاتی هستند که نمادشان بسته
مانده است البته در طول هفته گذشته نماد تعدادی از شرکت‌ها باز شده است و در آینده
نزدیک نیز به تعداد آنها اضافه خواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که با وجود آیین‌نامه توقف نمادها چرا هنوز نماد چند شرکت
بسته است؟ گفت: در آیین‌نامه، بندی وجود دارد که با نظر سازمان می‌توان توقف نماد
را تمدید کرد، با توجه به این که برخی از شرکت‌ها اطلاعات کافی نداده‌اند و یا مشکل
دیگری دارند، نماد آنها متوقف است.
صالح‌آبادی همچنین درباره شرکت‌هایی که زیان‌ده بوده و اسم آنها روی تابلوی بورس
است توضیح داد: قرار بود در این زمینه آیین‌نامه‌ای نوشته شود و بازار چهارمی تعریف
شود که شرکت‌های ضررده در آن تابلو قرار گیرند، اما به دلیل دنبال کردن قانون جدید
بازار اوراق بهادار این کار منتفی شد که امیدواریم به‌زودی این بازار نیز تعریف
شود.