تصویب برنامه افزایش سرمایه «وبانک»

مدیرعامل گروه توسعه ملی خبر داد:

تصویب برنامه افزایش سرمایه«وبانک»

مدیرعامل گروه توسعه ملی از تصویب برنامه افزایش سرمایه 68 درصدی از محل اندوخته‌ سرمایه‌ای توسط هیات مدیره وبانک خبر داد.

امیر تقی‌خان تجریشی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده مطرح خواهد شد، ادامه داد: این افزایش سرمایه 68 درصدی از محل اندوخته‌ سرمایه‌ای قانونی خواهد بود تا در صورت انجام مراحل قانونی این مهم، سرمایه شرکت با افزایش یک هزار و 100 میلیارد تومانی به 2 هزار و 725 میلیارد تومانی برسد.

تجریشی افزود: افزایش سرمایه با هدف جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از محل اندوخته‌ سرمایه‌ای با توزیع سهمی(سهام جایزه) به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام پیشنهاد شده است.

وی با بیان اینکه افزایش سرمایه اخیر موجب بهبود رتبه شرکت از نظر سرمایه در گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی خواهد شد، مطرح کرد: پیش‌بینی می‌شود با انجام این افزایش سرمایه، شاهد روان شدن معاملات شرکت در بازار سرمایه باشیم.

مدیرعامل وبانک با اشاره به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ سرمایه‌ای روایی و شفافیت صورت‌های مالی را بالا می‌برد، گفت: افزایش سرمایه یاد شده با تخصیص سود تقسیم نشده فروش سهام در سنوات گذشته که هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌شود، رضایت سهام‌داران شرکت را فراهم می‌کند.