تصمیم اوپک قیمت نفت را درحد 60 دلار نگاه می دارد

نشریه بیزینس ویک با اشاره به تصمیم اوپک برای کاهش تولید خود از اول نوامبر
اعلام کرد، این سازمان می‌تواند قیمت نفت را درحد 60 دلار در هر بشکه نگاه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بیزینس ویک کشورهای عضو اوپک در نشست روز 19
اکتبر خود در قطر به میزان 2/1 میلیون بشکه در روز از تولید خود کاستند.

این در حالی بود که در محافل رسمی وغیررسمی تا پیش از این نشست تصور می شد تولید
سازمان اوپک حداکثر به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند و حتی برخی
برگزاری چنین نشستی را محتمل نمی‌دانستند.

اما برخلاف انتظار همه، اعضای اوپک به میزان 2/1 میلیون بشکه در روز از تولید خود
کاستند و برخی از اعضاء به طور غیررسمی تهدید کردند چنانچه تا نشست آتی این سازمان‌
در اواسط دسامبر سال جاری قیکت نفت کمتر از 60 دلار در هر بشکه باشد باز هم از
تولید خود خواهند کاست.

کارشناسان نفتی معتقدند سازمان کشورهای صادر کننده نفت خام عزم خود را برای مقابله
با کاهش قیمت‌ها به نمایش گذاشته است و چنانچه قیمت نفت بر وفق مراد این سازمان نبا
شد در نشست 14 دسامبر که در ابوجا پایتخت نیجریه برگزار خواهد شد مجددا از تولید
خود خواهد کاست.
بر اساس این گزارش علی‌رغم توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید خود به میزان 2/1
میلیون بشکه در روز که از اول دسامبر به مرحله اجرا درخواهد آمد نزول قیمت نفت
درجهان ادامه پیدا کرده است و در حال حاضر قیمت این ماده در حدود 57 دلار در هر
بشکه است.

وجود تردید در بازار نفت نسبت به اجرایی شدن تصمیم اوپک علت کاهش تداوم قیمت نفت
اعلام شده است.

در عین حال کارشناسان نفتی با اشاره به در راه بودن فصل سرما در نیمکره شمالی
وتقاضای فزاینده‌ در کشورهایی مثل هند و چین معتقدند اوپک در نهایت خواهد توانست
قیمت‌ها را در سطح 60 دلار در هر بشکه تثبیت کند.

سازمان اوپک از سال 1993 تاکنون با هدف جلوگیری ازکاهش قیمت نفت ده بار از تولید
خود کاسته است و در هر بار توانسته است به هدف خود دست پیدا کند.