تشریح فعالیت‌های استارت‌آپ‌های حوزه‌ صنایع فرهنگی

جلسه مشترک پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و شرکت کارآفرینان برگزار شد.

در این نشست، ضمن تشریح فعالیت یکی از استارت‌آپ‌های موفق از سوی مهدی عباسی معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، مقرر شد در چند جلسه آینده همراه با بازدید از محل فعالیت استارت‌آپ‌های مورد نظر، سایر زمینه‌های پیشنهادی پارک نیز جهت انتخاب و سرمایه‌گذاری شرکت ارایه و مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسه هادی نیل‌فروشان مدیرعامل و حمید آیتی عضو هیأت‌مدیره شرکت کارآفرینان نیز حضور داشتند.