تسهیلات ۵۱۰ میلیون دلاری بانک ملی به سازندگان کشتی

مديرعامل بانك ملي
از پرداخت تسهيلات ۵۱۰ ميليون دلاري به كشتي سازان خبر داد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، ولي‌الله سيف افزود: حضور بانك ملي
ايران در پروژه‌هاي صنعتي مشروط به بازدهي مطلوب اقتصادي پروژه‌هاست.
وي اظهار داشت: يكي از بخش‌هايي كه بانك ملي ايران در تامين منابع مالي آن حضور
چشمگير دارد، صنعت كشتي‌سازي است كه اين منابع از محل صندوق ذخيره ارزي تامين
مي‌شود.
سيف به حضور بانك ملي ايران در تامين منابع مالي قرارداد ساخت ۱۶ فروند كشتي
اقيانوس پيماي فله در بين شركت سهامي كشتيراني ايران و مجتمع كشتي سازي فراساحل
اشاره كرد و گفت: بانك ملي ايران براي اجراي اين قرارداد با تكيه بر منابع صندوق
ذخيره ارزي ۵۱۰ ميليون دلار تسهيلات مي‌پردازد.