تسهیلات خرید سهام در صورت موافقت‌ بانک مرکزی پرداخت می‌شود

به گزارش دنیای اقتصاد
، دبير كل بورس اوراق بهادار گفت: بانك‌ها آمادگي خود را براي اعطاي تسهيلات بانكي
براي خريد سهام اعلام كرده‌اند و در صورت صدور مجوز بانك مركزي، ارائه اين خدمات به
زودي آغاز خواهد شد
.

 حسين
عبده تبريزي درگفت‌وگو با مهر، درخصوص اجراي برنامه كوتاه مدت بورس اين مورد به مهر
گفت: اكثر بندهاي اين برنامه اجرا شده وسبد اختصاصي اوراق بهادار مشاعي نيز مراحل
پاياني خود را طي كرده و به زودي به پايان خواهد رسيد. وي افزود: جلساتي براي حل
مسايل مالياتي اين سبد با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين سازمان امور
مالياتي برگزار شده و نتايج آن به زودي اعلام مي‌شود.عبده تبريزي، اعطاي تسهيلات
بانكي براي خريد سهام را از موارد ديگر اين برنامه كه هنوز اجرايي نشده، عنوان كرد
و اظهار داشت: بانك‌ها براي اعطاي اين تسهيلات نياز به مجوز بانك مركزي دارند وما
نيز درخواست خود را در اين زمينه به بانك مركزي ارائه كرده‌ايم.وي اضافه كرد: ما
پيشنهاد داده‌ايم متقاضيان بتوانند ۳۰درصد اعتبار لازم براي خريد سهام را از
تسهيلات بانكي استفاده كنند، يعني اگرفردي بخواهد يك ميليون و ۵۰۰هزار تومان سهام
خريداري كند،۵۰۰هزار تومان آن را از اعتبارات بانكي تامين مي‌نمايد
.

آمادگي دو بانك
خصوصي براي‌
 پرداخت
تسهيلات‌

 وي
با اشاره به اينكه اين رقم در كشورهاي خارجي به ۵۰درصد نيز مي‌رسد، خاطرنشان كرد:
برخي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري قصد خريد سهام را دارند اما از نقدينگي لازم برخوردار
نيستند.عبده تبريزي تاكيد كرد: تعدادي از بانك‌هاي خصوصي مانند بانك پارسيان و
كارآفرين آمادگي خود را براي اعطاي اين تسهيلات اعلام كرده‌اند، اما اين امر نياز
به مجوز بانك مركزي دارد.دبير كل بورس اوراق بهادار تصريح كرد: ما درخواست‌هاي خود
از بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را در قالب گزارش وزارت اقتصاد ودارايي از بورس
در هيات دولت مطرح كرده‌ايم.لازم به ذكراست، سازمان بورس اوراق بهادار اواسط تيرماه
برنامه‌اي كوتاه مدت براي اجرا از ۱۷ تيرماه تا پايان شهريور درقالب ۱۸ بند با هدف
تثبيت وضعيت بازار سرمايه ارائه نمود