تراز حساب جاری ایران به 8.7 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد

صندوق بین المللی پول
اعلام کرد، مازاد تراز حساب جاری ایران تا پایان سال 2005 به 8.7 درصد تولید ناخالص
داخلی خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از صندوق بین المللی پول، تراز حساب جاری

ایران در سال جاری
میلادی با بهبود قابل توجهی نسبت به سال گذشته مواجه خواهد شد و

از 2.5 درصد تولید
ناخالص داخلی به 8.7 درصد خواهد رسید
.

بر اساس این گزارش،
تراز حساب جاری ایران طی سال های 1998 تا 2002 نیز به طور

متوسط 5 درصد و در سال
2003 برابر با 0.6 درصد بود
.

همچنین صندوق بین
المللی پول پیش بینی می کند تراز حساب جاری ایران در سال آینده

میلادی به 7.9 درصد
برسد که نسبت به رقم سال 2005 کاهش نشان خواهد داد
.

بنابر اعلام صندوق بین
المللی پول، تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ایران

در میان کشورهای
خاورمیانه رقم متوسطی محسوب می شود، چرا که میانگین تراز حساب جاری

کشورهای خاورمیانه در
سال جاری میلادی 11 درصد است که نسبت به رقم 6.8 درصدی سال

گذشته بیش از 4 درصد
رشد نشان می دهد، با این وجود تراز دو کشور اردن و لبنان

کماکان منفی است.

صندوق بین المللی پول
همچنین پیش بینی می کند روند افزایشی تراز حساب جاری

کشورهای خاورمیانه در
سال 2006 نیز ادامه یابد و تراز جاری این کشورها به 12.2 درصد

تولید ناخالص داخلی
آنها برسد
.

بر این اساس، مثبت
ترین تراز حساب جاری در کشورهای خاورمیانه از آن کشور قطر است

که تراز این کشور به
50.3 درصد تولید ناخالص داخلی آن می رسد
.

در مقابل، منفی ترین
تراز حساب جاری نیز به کشور لبنان تعلق دارد که همچون چند

سال گذشته تراز منفی
بالای 10 درصد را تجربه می کند و تراز جاری این کشور تا پایان

سال 2005 به 16.9 درصد
تولید ناخالص داخلی آن خواهد رسید
.

صندوق بین المللی پول
همچنین نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی بحرین

را در سال جاری میلادی
9.2 درصد، کویت 44.8، عمان 8.3، عربستان 32.4، سوریه 0.7،

امارات 21.8، یمن 7.6،
مصر 4.6، و اردن منفی 12.3 درصد اعلام کرده

است.