تراز حساب جاری ایران امسال با مازاد 7/13 میلیارد دلاری مواجه می‌شود

صندوق بين المللي
پول در تازه ترين گزارش خود از شاخصهاي كلان اقتصاد ايران اعلام كرد: تراز حساب
جاري ايران امسال با مازاد 7/17 ميليارد دلاري مواجه مي شود كه در مقايسه با سال
گذشته 7/13 ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، صندوق بين‌المللي پول تراز حساب جاري ايران را كه عبارت از دريافتي خالص ناشي
از تفاضل درآمد فروش كالاها و خدمات توليد شده جاري به خارج و پرداختيهاي مربوط به
خريد كالا و خدمات توليد شده خارجي است، در سال 2004 ميلادي مثبت سه ميليارد و 990
ميليون دلار اعلام كرد و پيش بيني نمود كه اين رقم در سال 2006 ميلادي به 3/19
ميليارد دلار برسد.
بنابراين گزارش، نرخ تراز حساب جاري ايران كه بر اساس درصدي از توليد ناخالص داخلي
است، از 5/2 درصد در سال گذشته به 7/8 درصد در سال جاري ميلادي و 8 درصد در سال
2006 خواهد رسيد.
بر اساس گزارش صندوق بين الملللي پول، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري
ميلادي بر اساس قيمت ثابت به 427 هزار ميليارد ريال و بر اساس قيمت جاري به 1914
هزار ميليارد ريال خواهد رسيد كه بر اين اساس سرانه توليد ناخالص داخلي بر اساس
قيمت ثابت 615 هزار تومان و بر اساس قيمت جاري دو ميليون و 750 هزار تومان خواهد
شد.