تراز حساب جاری ایران امسال با مازاد ۷/۱۳ میلیارد دلاری مواجه می‌شود

صندوق بين المللي
پول در تازه ترين گزارش خود از شاخصهاي كلان اقتصاد ايران اعلام كرد: تراز حساب
جاري ايران امسال با مازاد ۷/۱۷ ميليارد دلاري مواجه مي شود كه در مقايسه با سال
گذشته ۷/۱۳ ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، صندوق بين‌المللي پول تراز حساب جاري ايران را كه عبارت از دريافتي خالص ناشي
از تفاضل درآمد فروش كالاها و خدمات توليد شده جاري به خارج و پرداختيهاي مربوط به
خريد كالا و خدمات توليد شده خارجي است، در سال ۲۰۰۴ ميلادي مثبت سه ميليارد و ۹۹۰
ميليون دلار اعلام كرد و پيش بيني نمود كه اين رقم در سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۳/۱۹
ميليارد دلار برسد.
بنابراين گزارش، نرخ تراز حساب جاري ايران كه بر اساس درصدي از توليد ناخالص داخلي
است، از ۵/۲ درصد در سال گذشته به ۷/۸ درصد در سال جاري ميلادي و ۸ درصد در سال
۲۰۰۶ خواهد رسيد.
بر اساس گزارش صندوق بين الملللي پول، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري
ميلادي بر اساس قيمت ثابت به ۴۲۷ هزار ميليارد ريال و بر اساس قيمت جاري به ۱۹۱۴
هزار ميليارد ريال خواهد رسيد كه بر اين اساس سرانه توليد ناخالص داخلي بر اساس
قيمت ثابت ۶۱۵ هزار تومان و بر اساس قيمت جاري دو ميليون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد
شد.