تراز بازرگانی کشور در ۹ ماه نخست سال گذشته ۴/۷ درصد کاهش یافت

بر اساس آمار بانک مرکزی ، تراز بازرگانی کشور در ۹ ماه نخست سال ۸۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۷ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسری تراز بازرگانی خارجی کشور در ۹ ماه سال گذشته به دو میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این گزارش، ارزش کل صادرات در ۹ ماه نخست سال ۸۳ به ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد داشت است، در مقابل، ارزش واردات در همین مدت ۳۱ میلیارد و ۵۰۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۲۸ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش بیشترین افزیش دریافت‌ها حساب جاری مربوط به خدمات بخش خصوصی بوده است که با نرخ رشد ۱۹ درصدی به یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار و سپس دریافتی خدمات بخش دولتی بود که با رشد ۱۹ درصدی به ۹۷۴ میلیون دلار افزایش یافت.
بر اساس این گزارش تراز حساب جاری کشور در مدت یاد شده ۴۶۳ میلیون دلار منفی بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین در قسمت حساب سرمایه با ۵ میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار مازاد حساب سرمایه، از رشد ۱۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
در این گزارش تغییرات نرخ ارز ۱۶۵ درصد منفی بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۸ درصد کاهش تغییرات را نشان می‌دهد.
در گزارش یاد شده موازنه کل کشور (تغییر در ذخایر بین‌المللی) در مدت یاد شده شش میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
در این گزارش می‌خوانیم در قسمت حساب سرمایه در سال ۱۳۷۸، این حساب ۵ میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار کسری داشته است که این حساب پس از شش سال به تراز مثبت ۸/۵ میلیارد دلاری رسیده و نشان از رشد ۱۸۸ درصدی دارد.