تراز بازرگانی کشور در 9 ماه نخست سال گذشته 4/7 درصد کاهش یافت

بر اساس آمار بانک مرکزی ، تراز بازرگانی کشور در 9 ماه نخست سال 83 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/7 درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسری تراز بازرگانی خارجی کشور در 9 ماه سال گذشته به دو میلیارد و 991 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/7 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این گزارش، ارزش کل صادرات در 9 ماه نخست سال 83 به 34 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشت است، در مقابل، ارزش واردات در همین مدت 31 میلیارد و 509 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/28 درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش بیشترین افزیش دریافت‌ها حساب جاری مربوط به خدمات بخش خصوصی بوده است که با نرخ رشد 19 درصدی به یک میلیارد و 303 میلیون دلار و سپس دریافتی خدمات بخش دولتی بود که با رشد 19 درصدی به 974 میلیون دلار افزایش یافت.
بر اساس این گزارش تراز حساب جاری کشور در مدت یاد شده 463 میلیون دلار منفی بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 158 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین در قسمت حساب سرمایه با 5 میلیارد و 194 میلیون دلار مازاد حساب سرمایه، از رشد 111 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
در این گزارش تغییرات نرخ ارز 165 درصد منفی بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/8 درصد کاهش تغییرات را نشان می‌دهد.
در گزارش یاد شده موازنه کل کشور (تغییر در ذخایر بین‌المللی) در مدت یاد شده شش میلیارد و 278 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 180 درصد رشد نشان می‌دهد.
در این گزارش می‌خوانیم در قسمت حساب سرمایه در سال 1378، این حساب 5 میلیارد و 894 میلیون دلار کسری داشته است که این حساب پس از شش سال به تراز مثبت 8/5 میلیارد دلاری رسیده و نشان از رشد 188 درصدی دارد.