تخلفات بازار سرمایه طبق قانون جدید بورس اوراق بهادار قابل پیگیری است

دبیرکل بورس اوراق بهادار، گفت: ابلاغ سیاست‌‏های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی
مقام معظم رهبری می‌‏تواند در بلندمدت به توسعه بازار سرمایه بیانجامد.

به گزارش بورس نیوز، علی صالح‌‏آبادی، در شانزدهمین همایش فصلی خانه احزاب با موضوع
"عملکرد اقتصادی دولت نهم"، با اشاره به تصویب قانون جدید بازار بورس اوراق بهادار
در مجلس، گفت: این قانون می‌‏تواند اثرات مهمی را در بازار سرمایه ایران داشته
باشد. این قانون چند ویژگی دارد که آن را از قانون قبلی متمایز می‌‏کند. در این
قانون شورای عالی بورس اوراق بهادار پیش‌‏بینی شده که معادل شورای پول است.

وی، افزود: در قانون جدید بازار بورس، نظارت منسجمی بر بازار اولیه صورت خواهد
گرفت. در قانون جدید تخلفاتی که در بازار سرمایه اتفاق می‌‏افتد، قابلیت پیگیری
دارد، در حالی که قانون قبلی این ویژگی را نداشت. همچنین به موجب قانون جدید،
نهادسازی در بازار سرمایه اتفاق می‌‏افتد.

دبیرکل بورس اوراق بهادار، با اشاره به ابلاغ سیاست‌‏های کلی اصل 44 قانون اساسی از
سوی مقام معظم رهبری، گفت: این ابلاغ مقام معظم رهبری بورس را کانون توجه تمام
معاملات قرار می‌‏دهد. اصل 44 قانون اساسی می‌‏تواند در بلندمدت به توسعه بازار
سرمایه بیانجامد.

صالح‌‏آبادی، با اشاره به اقدمات سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص بهبود وضعیت
بازار و اطمینان‌‏بخشی به سرمایه‌‏گذاران، گفت: ما امروز شاهد افزایش شاخص بورس در
کشور هستیم و وضعیت سهام روان و خوب است. حجم بالای نقدینگی هم به سمت بازار سرمایه
می‌‏آید.

وی، با اشاره به این که ما در بازار سرمایه دو هدف را دنبال می‌‏کنیم، اظهارداشت:
ما به دنبال ایجاد "شفافیت در اطلاعات شرکت‌‏ها"و نیز "شفافیت در معاملات"هستیم و
این دو موضوع را به عنوان دو هدف مهم پیگیری می‌‏کنیم. در بخش ایجاد حوزه شفافیت در
اطلاعات شرکت‌‏ها، ما تمام شرکت‌‏های فعال در بورس را موظف کرده‌‏ایم که نظر
حسابرسان شرکت‌‏ها را درباره بودجه شرکت‌‏ها به ما اعلام کنند تا ما به
سرمایه‌‏گذاران انتقال دهیم. در بخش ایجاد حوزه شفافیت در معاملات نیز آیین‌‏نامه
انضباطی بورس را تدوین کرده‌‏ایم.

دبیرکل بورس اوراق بهادار، تصریح‌‏کرد: ما در حوزه افزایش سرمایه‌‏ها با حساسیت
خاصی پیش می‌‏رویم. در حوزه معاملات نیز بحث نظارت و مانیتورینگ در معاملات بورس را
دنبال می‌‏کنیم.

صالح‌‏آبادی، گفت: در مورد بازار غیررسمی نیز هفته‌‏ آینده تابلوی چهارم بورس
راه‌‏اندازی می‌‏شود که در این بازار 42 شرکت حضور خواهند داشت.