تحولات هفتگی بورس اوراق بهادار (29/11/84 لغایت 03/12/84 )

 

  شاخص کل در هفته
گذشته ( 29/11/1384 لغایت 3/12/1384 ) با افزایش 51/6 واحدی مواجه شد و به رقم 9
هزار و 63/868 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با رشد 11/2 واحدی
به رقم 9 هزار و 90/584 واحد و شاخص کل تالار فرعی با رشد 31/23 واحدی به رقم 10
هزار و 90/58 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 56/22 واحدی به رقم 27
هزار و 67/732 واحد رسید.

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

50 شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
63/9.86890/9.58490/10.05893/24.16966/7.65546/4.64567/27.73260/73070/16.968
هفته
گذشته
12/9.86279/9.58259/10.03532/24.09113/7.65374/4.64411/27.71053/73097/16.761
تغيير51/611/231/2361/7853/272/056/2207/073/206


در این هفته شاخص صنعت با رشد 53/2 واحدی به
رقم 7 هزار و 66/655 واحد رسید. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با رشد 79 واحدی (
از 24،091 واحد به 24،170 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع
مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز چهارشنبه با رشد 6 واحدی
روبرو شد.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات
انجام شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :
 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

275.786.348.001

255.697.874.799
86/7

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
79.344.82385.543.11525/7-

تعداد کل خريداران
10.4516.67557/56

تعداد دفعات معامله
21.62818.78712/15


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات
( ريال )
7331.000.000691.710.730


در هفته جاری معاملات در 5 روزکاری انجام
شد. از ابتدای سال 1384 تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران 227 روز
فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر 2/53،206 میلیارد ریال سهام
و 5/2،333 میلیارد ریال اوراق مشارکت می باشد.

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:
 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   حق تقدم سرمایه گذاری
بیمه
28/43
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
  
تهران دارو
(71/41)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

  
گاز لوله
10.044.943
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
   فرآوری مواد
معدنی
561
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
   سرمایه گذاری
غدیر
1.157
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
  
گاز لوله
30.136


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
در پایان هفته به 3،257 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییرقیمتی نداشته است
(نماد شرکت متوقف می باشد). در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در
پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت
به هفته گذشته آورده شده است :


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشيمي اراک

10.640
(36)(34/0)97.349
2
 توسعه ملي
936000
3
 صدرا
4.2853071/01.146.402
4
 سيمان شمال

22.7
35
000
5
 سيمان کرمان

20.020
0020
6
 ايران ترانسفو

8.920
000
7
 سيمان اردبيل

26.440
00168
8
 توسعه صنايع بهشهر
2.149 0 00
9
 لاستيک کرمان
3.214000