تحولات بورس اوراق بهادار در هفته گذشته ( 11/09/1385 – 15/09/1385 )

شاخص کل در هفته گذشته ( 11/9/1385 لغایت 15/9/1385 ) با افزایش 53.50 واحدی مواجه شد و به رقم 9 هزار و 813.98  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با رشد 66.34 واحدی به رقم 9 هزار و 754.66 واحد و شاخص کل تالار فرعی با رشد 4.82 واحدی به رقم 9 هزار و 299.13 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 187.76 واحدی به رقم 30 هزار و 388.33 واحد رسید. در این هفته شاخص صنعت با افزایش 42.74 واحدی به رقم 7 هزار و 873.78 واحد رسید.

شرحقیمت

 (کل)

قیمت

 (تابلو اصلی)

قیمت

 (تابلو فرعی)

قیمت

(مالی)

قیمت

(صنعت)

بازده نقدی

 (کل)

قیمت و بازده

 نقدی(کل)

50 شرکت فعالتر
میانگین موزون میانگین ساده(ریال)
هفته جاری9،813.989،754.669،299.1317،616.917،873.785،118.6530،388.33687.3621،415.70
هفته گذشته9،760.489،688.329،387.8617،516.587،831.045،114.9130،200.57685.2021،425.54
تغییر53.5066.344.82100.3342.743.74187.762.169.84-

 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات انجام شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 شرح هفته جاری هفته گذشته درصد تغییر
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم (ریال)1،314،037،954،418957،080،184،59437.30
تعداد سهام و حق تقدم معامله شده263،248،434270،096،6892.54-
تعداد کل خریداران26،32622،28418.14
تعداد دفعات معامله50،90741،75221.93

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگهنرخ پایه (ریال)ارزش معاملات (میلیارد ریال)
21،7051.000.00021.7

 

 

عرضه سهام توسط سازمانهای دولتی به شرح جدول زیر می باشد :
 

عرضه کنندهنام شرکت عرضه شده حجم ارزش (ریال )
  سازمان خصوصی سازی
ایران خودرو دیزل6،03913،738،686
جمع کل 6،03913،738،686

 

در هفته جاری معاملات در5 روزکاری انجام شد. از ابتدای سال 1385 تا پایان این هفته ، بورس اوراق بهادار تهران 173 روز فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر 30،516 میلیارد ریال سهام و حق تقدم و  207.5 میلیارد ریال اوراق مشارکت بوده است.

 

 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:

 عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی هفتگی (درصد) ایران تایر86.05
 کمترین بازدهی هفتگی (درصد) سیمان کرمان(47.83)
 بیشترین سهام معامله شده هفته (عدد) سرمایه گذاری ساختمان46،794،882
 پرطرفدارترین سهم هفته(نفر) توسعه معادن روی ایران2،906
 پرمعامله ترین سهم هفته(دفعه) توسعه معادن روی ایران5،402
 بیشترین ارزش معامله این هفته(میلیون ریال) گل گهر206،072

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته بدون تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته در قیمت 2،733 ریال ثابت ماند. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

 ردیف نام شرکت قیمت (ریال) افزایش (کاهش) ریال مقدار نوسان (درصد) تعداد سهام مورد معامله
1 پتروشیمی اراک14،1047135.321،577،560
2 توسعه ملی8077910.869،290،617
3 صدرا3،587000
4 سیمان شمال 12،288000
5 سیمان کرمان8،335(7،642)(47.83)12،300
6 ایران ترانسفو8.000(2)(0.02)3،000
7 سیمان اردبیل23،27600700،988
8 توسعه صنایع بهشهر1،134(26)(2.26)1،384،666
9  گروه صنعتی بارز2،598000