تحولات بورس اوراق بهادار در هفته گذشته ( 27/08/1385 – 01/09/1385 )

شاخص کل در هفته گذشته ( 27/8/1385 لغایت
01/9/1385 ) با افزایش 30.43 واحدی
مواجه شد و به رقم 9 هزار و 694.18  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته
با رشد 47.35 واحدی به رقم 9 هزار و 585.60 واحد و شاخص کل تالار فرعی با
افت (28.09) واحدی به رقم 9 هزار و 359.77 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با
افزایش 94.80
واحدی به رقم 30 هزار و 208.07 واحد رسید. در این هفته شاخص صنعت با افزایش 34.43 واحدی به رقم 7 هزار و 773.65 واحد رسید.

شرح قیمت

 (کل)

قیمت

 (تابلو اصلی)

قیمت

 (تابلو فرعی)

قیمت

(مالی)

قیمت

(صنعت)

بازده نقدی

 (کل)

قیمت و بازده

 نقدی(کل)

50 شرکت فعالتر
میانگین موزون میانگین
ساده(ریال)
هفته جاری9،694.189،585.609،359.7717،498.067،773.655،151.1730،208.07680.3920،635.34
هفته گذشته9،663.759،538.259،387.8617،686.707،739.225،151.1730،113،27683.9420،708.76
تغییر30.4347.3528.09-188.64-34.4394.803.55-73.42-

 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات انجام
شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 شرح هفته
جاری
 هفته
گذشته
 درصد
تغییر
ارزش کل
معاملات سهام و حق تقدم (ریال)
920،827،604،691923،199،583،0260.26-
تعداد سهام و
حق تقدم معامله شده
244،744،534299،698،03518.34-
تعداد کل
خریداران
19،67022،66513.21-
تعداد دفعات
معامله
37،03442،45612.77-

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
1،1801.000.0001.18

 

 

عرضه سهام توسط سازمانهای دولتی
به شرح جدول زیر می باشد :
 

عرضه کننده نام شرکت عرضه شده حجم ارزش (ریال )
 
سازمان خصوصی سازی
لامیران1،132
1،165،960
جمع کل 1،1321،165،960

 

در هفته جاری معاملات در5 روزکاری انجام شد. از ابتدای سال 1385 تا پایان این هفته ،
بورس اوراق بهادار تهران 163 روز فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر
28،244.9 میلیارد ریال سهام و حق تقدم و  188.8 میلیارد ریال اوراق مشارکت بوده
است.

 

 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:

 عنوان  نام شرکت  مقدار
 بیشترین بازدهی هفتگی
(درصد)
 ایران دارو8.22
 کمترین بازدهی هفتگی (درصد) سیمان غرب(21.44)
 بیشترین سهام معامله شده هفته (عدد) سرمایه گذاری سپه101،885،937
 پرطرفدارترین سهم هفته(نفر) توسعه معادن روی ایران2،648
 پرمعامله ترین سهم هفته(دفعه) توسعه معادن روی ایران4،670
 بیشترین ارزش معامله این هفته(میلیون
ریال)
 سیمان غرب156،771

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته بدون تغییر
قیمت نسبت به هفته گذشته در قیمت 2،733 ریال ثابت ماند. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای
بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد (
افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

 ردیف  نام شرکت  قیمت (ریال)  افزایش (کاهش) ریال  مقدار نوسان (درصد)  تعداد سهام مورد معامله
1 پتروشیمی اراک 12,6843742.95880،594
2 توسعه ملی728000
3 صدرا3،587000
4 سیمان شمال 12،288000
5 سیمان کرمان16،038(61)(0.38)16،940
6 ایران ترانسفو 8.024000
7 سیمان اردبیل
24،467
000
8 توسعه صنایع بهشهر1،164(30)(2.51)1،485،490
9  گروه صنعتی بارز2،598000