تحولات بورس اوراق بهادار در هفته گذشته ( 13/08/1385 – 17/08/1385 )

شاخص کل در هفته گذشته ( 13/8/1385 لغایت 17/8/1385 ) با افزایش 55.28 واحدی مواجه شد و به رقم 9 هزار و 681.57  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با رشد 73.67 واحدی به رقم 9 هزار و 542.85 واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت (9.91) واحدی به رقم 9 هزار و 448.39 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 174.78 واحدی به رقم 29 هزار و 904.87 واحد رسید. در این هفته شاخص صنعت با رشد 35.07 واحدی به رقم 7 هزار و 748.02 واحد رسید.

شرحقیمت

 (کل)

قیمت

 (تابلو اصلی)

قیمت

 (تابلو فرعی)

قیمت

(مالی)

قیمت

(صنعت)

بازده نقدی

 (کل)

قیمت و بازده

 نقدی(کل)

50 شرکت فعالتر
میانگین موزون میانگین ساده(ریال)
هفته جاری9،681.579،542.859،448.3917،851.907،748.025،106.1129،904.87687.9520،622.78
هفته گذشته9،626.299،469.189،458.3017،527.727،712.955،105.4129،730.09687.6020،720.21
تغییر55.2873.679.91324.1835.070.7174.780.3597.43-

 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات انجام شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 شرح هفته جاری هفته گذشته درصد تغییر
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم (ریال)933،520،810،300812،531،687،78022.27
تعداد سهام و حق تقدم معامله شده243،514،144167،358،91345.50
تعداد کل خریداران15،37913،69012.34
تعداد دفعات معامله29،69425،33517.21

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگهنرخ پایه (ریال)ارزش معاملات (میلیارد ریال)
16،8871.000.00016.9

 

 

 

در هفته جاری معاملات در5 روزکاری انجام شد. از ابتدای سال 1385 تا پایان این هفته ، بورس اوراق بهادار تهران 153 روز فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر 26،400.9 میلیارد ریال سهام و حق تقدم و  182.1 میلیارد ریال اوراق مشارکت بوده است.

 

 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:

 عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی هفتگی (درصد) حق تقدم کابلهای مخابراتی شهید قندی13.96
 کمترین بازدهی هفتگی (درصد) حق تقدم سیمان شرق(15.89)
 بیشترین سهام معامله شده هفته (عدد) نوسازی و ساختمان تهران41،648،041
 پرطرفدارترین سهم هفته(نفر) پتروشیمی خارک1،243
 پرمعامله ترین سهم هفته(دفعه) بانک پارسیان2,952
 بیشترین ارزش معامله این هفته(میلیون ریال) پتروشیمی خارک150،189

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته بدون تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته در قیمت 2،733 ریال ثابت ماند. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

 ردیف نام شرکت قیمت (ریال) افزایش (کاهش) ریال مقدار نوسان (درصد) تعداد سهام مورد معامله
1 پتروشیمی اراک12,6714904.021،726،522
2 توسعه ملی7280021،655
3 صدرا3،589(2)(0.06)20،704
4 سیمان شمال 12،288000
5 سیمان کرمان16،03800326
6 ایران ترانسفو8.027000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،210(8)(0.66)441،192
9  گروه صنعتی بارز2،598000