تحولات بورس اوراق بهادار در هفته گذشته ( 06/08/1385 – 10/08/1385 )

شاخص کل در هفته گذشته ( 6/8/1385 لغایت
10/8/1385 ) با افزایش 12.86 واحدی
مواجه شد و به رقم 9 هزار و 626.29  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته
با رشد 16.53 واحدی به رقم 9 هزار و 469.18 واحد و شاخص کل تالار فرعی با
افت (0.26) واحدی به رقم 9 هزار و 458.56 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با
افزایش 41.33
واحدی به رقم 29 هزار و 730.09 واحد رسید. در این هفته شاخص صنعت با رشد 10.17 واحدی به رقم 7 هزار و 712.95 واحد رسید.

شرح قیمت

 (کل)

قیمت

 (تابلو اصلی)

قیمت

 (تابلو فرعی)

قیمت

(مالی)

قیمت

(صنعت)

بازده نقدی

 (کل)

قیمت و بازده

 نقدی(کل)

50 شرکت فعالتر
میانگین موزون میانگین
ساده(ریال)
هفته جاری9،626.299،469.189،458.3017،527.727،712.955،105.4129،730.09687.6020،720.21
هفته گذشته9،613.439،452.659،458.5617،500.807،702.785،105.1429،688.76688.2420،752.86
تغییر12.8616.530.26-26.9210.170.2741.330.64-32.65-

 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات انجام
شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 شرح هفته
جاری
 هفته
گذشته
 درصد
تغییر
ارزش کل
معاملات سهام و حق تقدم (ریال)
812,531,687,780506,972,594,09260.27
تعداد سهام و
حق تقدم معامله شده
167,658,91378,139,334114.18
تعداد کل
خریداران
13,69012,31211.19
تعداد دفعات
معامله
25,33521,66516.94

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
21,0571.000.00021.1

 

عرضه سهام توسط سازمانهای دولتی به شرح جدول زیر می باشد :
 

عرضه کننده نام شرکت عرضه شده حجم ارزش (ریال )
 سازمان گسترش و نوسازی ایرانچینی ایران34,15043,451,800
 
سازمان خصوصی سازی
ریخته گری
تراکتورسازی ایران
10,742
18,352,886
جمع کل 44,89261,777,686

 

 

در هفته جاری معاملات در5 روزکاری انجام شد. از ابتدای سال 1385 تا پایان این هفته ،
بورس اوراق بهادار تهران 148 روز فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر
25،407.4 میلیارد ریال سهام و حق تقدم و  165.2 میلیارد ریال اوراق مشارکت بوده
است.

 

 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:

 عنوان  نام شرکت  مقدار
 بیشترین بازدهی هفتگی
(درصد)
 کاشی اصفهان7.58
 کمترین بازدهی هفتگی (درصد) سموم علف کش(5.20)
 بیشترین سهام معامله شده هفته (عدد) سایپا58,624,953
 پرطرفدارترین سهم هفته(نفر) کالسیمین1،457
 پرمعامله ترین سهم هفته(دفعه) پتروشیمی اصفهان2,418
 بیشترین ارزش معامله این هفته(میلیون
ریال)
 سایپا203,151

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته بدون تغییر
قیمت نسبت به هفته گذشته در قیمت 2،733 ریال ثابت ماند. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای
بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد (
افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

 ردیف  نام شرکت  قیمت (ریال)  افزایش (کاهش) ریال  مقدار نوسان (درصد)  تعداد سهام مورد معامله
1 پتروشیمی اراک 12,176320.2685,869
2 توسعه ملی72800570
3 صدرا3،5910019,726
4 سیمان شمال 12،288000
5 سیمان کرمان16،0380040
6 ایران ترانسفو 8.027000
7 سیمان اردبیل
24،467
000
8 توسعه صنایع بهشهر1،219(9)(0.73)364,789
9  گروه صنعتی بارز2،598000